ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

0
70

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สมาคมฯ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ โดยในงานมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562-2564 โดยมีสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ รศ.ดร.ประกิจ

ตังติสานนท์ และลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 12 ท่าน

ในช่วงเช้ามีการแสดงมุทิตาจิตรดน้ำสงกรานต์แด่ “ไดเซมไป”  โดยอาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ มอบของขวัญให้ไดเซมไป  และมี Mr.Shigeki KOBAYASHI ผู้อำนวยการสำนักข่าวสาร สถานอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

บรรยากาศภาพกิจกรรม

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here