สัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ

0
1306

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน  2562 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานสัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ในหัวข้อ “ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ทักษะแห่งศตวรรณที่ 21”  จัดขึ้นที่ห้องจามจุรีบอลรูม A,B  ชั้น M  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  

โดยรศ.ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการบริหาร ด้านบริการวิชาการของสมาคมฯ กล่าวรายงาน   และ รศ.ประกิจ ตังติสานนท์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน

ในงานสัมมนาฯ  ได้เชิญวิทยากร   Mr.Naoyuki KITANI อาจารย์ประจำ จาก The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa , อาจารย์อาภาพร เนาสราญ และอาจารย์รสา เสวิกุล อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวเดชั่น กรุงเทพฯ, อาจารย์วชิรพงศ์ พูลเกษร อาจารย์ประจำโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม, ดร.Hideo MARUYAMA อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  และคณะอาจารย์ประจำ ส.น.ญ.

อาจารย์ทุกท่านนำเสนอความรู้การสอนภาษาญี่ปุ่นด้านต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ทักษะและแนวคิดใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21 และมีอาจารย์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เข้าร่วมสัมมนาฯ ประมาณ 100 ท่าน

รูปภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1jM0jBr8_9jO_QVAYr9iSj5bq3y_oH8k8

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here