ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่1/2019

0
6454

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

ดาวน์โหลด วิธีการกรอก และ รายละเอียดระบบจองทุน

ดาวน์โหลดเงื่อนไขทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

การสมัคร EJU. ทางไปรษณีย์  (วันที่ 12 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 )

(สอบวันอาทิตย์ที่  16  มิถุนายน 2562)

วิธีการสมัครสอบ EJU ทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้

  1. กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ค่าสมัคร 439 บาท (ค่าสมัคร 419 บาท และค่าส่งใบสมัคร  20  บาท)      

โอนเงิน  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย พหลโยธิน  เลขที่บัญชี  014-268642-9

ชื่อบัญชี  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
  2. Download ใบสมัครการสอบ   www.ojsat.or.th กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมส่งรูปถ่าย 3 ใบ และ  ใบโอนเงินค่าสมัคร
  3. กรณีเขียนประวัติ : เขียนชื่อและที่อยู่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด สถาบันที่ศึกษาหรือจบให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์บ้าน / มือถือ/ e-mail (ถ้า download ใบสมัครและกรอกแล้วไม่ต้องเขียนประวัติ)
  4. แจ้งวิชาที่สอบ
  5. ภาษาญี่ปุ่น

(ถ้าต้องการสอบต้องมีความรู้ N 3   ถึงจะฟังอ่านข้อสอบเข้าใจ)

(ถ้าไม่มีความรู้ ไม่ต้องสอบก็ได้)

  1. วิชาสามัญ แล้วแต่สายที่เรียนมา สายวิทย์ สอบ วิทย์ + คณิต  สายศิลป์ สอบความรู้ทั่วไป + คณิต  (ภาษาที่ใช้ในการสอบวิชาสามัญเลือกได้ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ)

(คะแนนจะอยู่ได้ 2 ปี)

  1. แจ้งสนใจการจองทุน (สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและวิทยาลัยเท่านั้น)

นำใบโอนเงิน,ใบสมัครหรือประวัติส่งมาพร้อมกันที่

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16

ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

(วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบ EJU”)

โทร. 02-357-1241-5  Fax. 02-357-1246

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here