26.9 C
Bangkok
Saturday, August 13, 2022
<
Home Tags NIHONGO Partners

Tag: NIHONGO Partners

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่1/2019

0
ดาวน์โหลด ใบสมัคร ดาวน์โหลด วิธีการกรอก และ รายละเอียดระบบจองทุน ดาวน์โหลดเงื่อนไขทุนรัฐบาลญี่ปุ่น การสมัคร EJU. ทางไปรษณีย์  (วันที่ 12 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 ) (สอบวันอาทิตย์ที่  16  มิถุนายน 2562) วิธีการสมัครสอบ EJU ทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้ กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ค่าสมัคร 439...

ประกาศผลการคัดเลือกทุน NANZAN

0
ประกาศผลการคัดเลือก ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies)  เข้าศึกษาในปี 2561 จำนวน 2 ทุน  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ ...

เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

0
โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาพหลโยธิน จามจุรี และปิ่นเกล้า เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย คุณสมบัติ เพศชายหรือเพศหญิง สัญชาติไทย เป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป มีใจรักในงานสอน มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน สอนที่ได้รับมอบหมาย สามารถสอนทั้งในสถานที่และเดินทางออกไปสอนนอก สถานที่ได้ (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง) หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบและยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้...

ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA)

0
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา – ไทย ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA) Vol. 5   สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand –OJSAT) ร่วมกับ...

โครงการ NIHONGO Partners

0
โครงการ NIHONGO Partners อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมฯ อาจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการบริหารด้านบริการวิชาการ และ ดร. มังกร โรจน์ประภากร เลขาธิการสมาคมฯ ไปร่วมงานพิธีเลี้ยงต้อนรับผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ”NIHONGO Partners” รุ่นที่6 จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โครงการ...
Sidebar ads