ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า (รศ.112)

0
61

ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน อุปนายกฝ่ายวิชาการ และชมรมข้าราชการกลาโหม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า (รศ.112) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ในงานอาจารย์นวรัตน์ เลขะกุล อุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และคุณหมอประเสริฐ  สัมปุณณะโชติ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการสมาชิก ไปร่วมทัศนศึกษาดังกล่าว

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here