Tuesday, April 23, 2024
<
HomeActivitiesโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ASCOJA JUNIOR EXCHANGE PROGRAM ปี 2018-2019

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ASCOJA JUNIOR EXCHANGE PROGRAM ปี 2018-2019

ส. น. ญ. รื้อฟื้นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในประเทศ ASEAN ซึ่งหยุดไปหลายปี แต่เนื่องจากเดือนมกราคมเป็นเดือนที่นักเรียนในหลายประเทศติดสอบบ้าง เพิ่งเปิดเทอมใหม่บ้างจึงมีผู้ตอบรับว่าจะมาร่วมโครงการจากเมียนมาร์และเวียดนามเท่านั้น และเมื่อใกล้ถึงวันเดินทางจึงรู้ว่านักเรียน 3 คนจากเวียดนามมาไม่ได้ ทำให้มีเยาวชนจากเมียนมาร์มาร่วมโครงการได้เพียง 2 คน แต่โครงการก็ต้องดำเนินไปโดยได้รับความกรุณาจากท่านที่ปรึกษาทวีชัย เติมคุณานนท์ รับเป็น host family และติดต่อให้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนประจำหญิงและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในประเทศไทย และกรรมการชมรมเรียนรู้ไทยในสมาคมญี่ปุ่นฯ กรุณาสอนทำอาหารญี่ปุ่น รวมทั้งอาจารย์บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ กรรมการบริหาร ส. น .ญ. ก็มาช่วยสอนวิธีเขียนพู่กัน นักเรียนแลกเปลี่ยนทั้ง 2 คือ Ms. Khin Ya Ti Win (Yvonne) และ Mr. Kaung Htet Paing บอกว่าประทับใจในการต้อนรับ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่นหลายอย่างในเวลา 4 คืน 5 วัน ของโครงการตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2562  โดยเฉพาะ Yvonne บอกว่าอยากมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ ส. น. ญ.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments