แนะนำสมาชิกใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560

0
786

 

น.ส.สุขภาพร ระวีไพบูลย์
ทุน JASSO
Kansai University
(Exchange Students)
น.ส.วรกมล อารยะตระกูลลิขิต
ทุน Ritsumeikan Asia Pacific University
Ritsumeikan Asia Pacific University
(Asia Pacific Management)
นายมนสิศร์ อิทธิระวิวงศ์
ทุน Ritsumeikan Asia Pacific University
Ritsumeikan Asia Pacific University
(Business Administration)
ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
ทุน Monbusho
Nagaoka University of Technology
(Electrical Engineering)
ร.ต.นวกานต์ ประจงจิตร
ทุนกองทัพบก
National Defense Academy
(Department of Aerospace Engineering)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here