แนะนำสมาชิกใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

0
962

 

น.ส.วิไล เด่นกิจกุล
(ทุนเผยแพร่ศาสนาเทนริเคียวโบสถ์ใหญ่ชิชิบุแห่งประเทศไทย)
Tenri University
(หลักสูตรภาคพิเศษภาษาญี่ปุ่น)
ดร.กาญจนันท์ หาญไพบูลย์
ทุน Fuji Xerox and Others
Waseda University
(International Relation)
ดร.สากล ระหงษ์
ทุน FIRST Program, JSPS, Japan
มหาวิทยาลัยนาโกย่า
(Applied Chemistry)
มหาวิทยาลัยโอซาก้า
(Nanotechnology)
น.ส.ปิ่นจาวี เหรียญโมรา
ทุน JASSO
Osaka University of Economics and Law
(Faculty of Economics)
น.ส.น้ำพร สถิรกุล
ทุน MEXT
Kobe University of Commerce
(International Business)
นางกฤษณา โอะคาโมโตะ
ทุน ส่วนตัว
สมาคมคนต่างชาติของเมือง
(เมือง Kamagawa จังหวัด Chiba)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here