แนะนำสมาชิกใหม่ประเดือนเมษายน2560

0
1005

 

 

นายนนท์ สุขสมบูรณ์
ทุนส่วนตัว
Aomori Chuogakuin University
(Regional Management)
นายธีรวัฒน์ ชิตโสภณดิลก
ทุนส่วนตัว
Aomori Chuogakuin University
(Regional Management)
นายสุกฤษฏิ์ สังขกรมานิต
ทุนส่วนตัว
OISCA Senior High School
(Japanese Language)
ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์
The University of Tokyo
(Precision Engineering)
น.ส.เพชรศิริ จงสูงเนิน
ทุนส่วนตัว
Takushoku University
(Japanese)
ดร.อรรถวุฒิ จันทพันธ์
ทุน Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology
Osaka University
(วิศวกรรมศาสตร์)
นายเอกชัย เติมคุนานนท์
ทุน ASJA
Meiji University
(Graduate School of Business Administration)
นายวีรุตม์ ปัญจวัฒนา
ทุน Monbusho
มหาวิทยาลัยโอซาก้า
(วิศวะสื่อสารและสารสนเทศ)
นายโชคพิพัฒน์ ชัยกิจโกสีย์
ทุน JASSO
Kyoto University
(International Education Program)
น.ส.วลี รุ่งรัตน์ธวัชชัย
ทุน Monbusho
Chiba University
(Intensive Japanese Language Course)
นายกฤต วงศ์ภิรมย์สานติ์
ทุน Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology
Osaka University
(วิศวะสิ่งแวดล้อม)
นายสารัช วงศ์สุนทรพจน์
ทุน Monbusho
Osaka University
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
น.ส.มนพร พงศ์พงัน
ทุน Monbusho
Waseda University
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
น.ส.ศิรดา บุญเสริม
ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
Kyoto University of Foreign Studies
(การสอนภาษาญี่ปุ่น)
น.ส.จุฑาศรี คูวินิชกุล
ทุนแลกเปลี่ยนจาก ม.ธรรมศาสตร
Nihon University
(Japanese)
นายเอกณภัทร ลือชัยวิทย์วงศ์
ทุน AFS
Anjo East Senior High School
(AFS Intercultural Exchange Program)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here