26.9 C
Bangkok
Saturday, August 13, 2022
<
Home Tags ส.น.ญ

Tag: ส.น.ญ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ASCOJA JUNIOR EXCHANGE PROGRAM ปี 2018-2019

0
ส. น. ญ. รื้อฟื้นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในประเทศ ASEAN ซึ่งหยุดไปหลายปี แต่เนื่องจากเดือนมกราคมเป็นเดือนที่นักเรียนในหลายประเทศติดสอบบ้าง เพิ่งเปิดเทอมใหม่บ้างจึงมีผู้ตอบรับว่าจะมาร่วมโครงการจากเมียนมาร์และเวียดนามเท่านั้น และเมื่อใกล้ถึงวันเดินทางจึงรู้ว่านักเรียน 3 คนจากเวียดนามมาไม่ได้ ทำให้มีเยาวชนจากเมียนมาร์มาร่วมโครงการได้เพียง 2 คน แต่โครงการก็ต้องดำเนินไปโดยได้รับความกรุณาจากท่านที่ปรึกษาทวีชัย เติมคุณานนท์ รับเป็น host family และติดต่อให้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนประจำหญิงและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกในประเทศไทย และกรรมการชมรมเรียนรู้ไทยในสมาคมญี่ปุ่นฯ กรุณาสอนทำอาหารญี่ปุ่น รวมทั้งอาจารย์บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ กรรมการบริหาร ส. น .ญ. ก็มาช่วยสอนวิธีเขียนพู่กัน นักเรียนแลกเปลี่ยนทั้ง 2 คือ Ms. Khin Ya Ti Win (Yvonne)...

Newsletter ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

0
Newsletter ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

งาน The 14th ASJA-ASCOJA SYMPOSIUM

0
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 อาจารย์นวรัตน์ เลขะกุล อุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรมของสมาคมฯ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง SHINISE IN GLOBALIZATION ERA ในงาน The 14th  ASJA-ASCOJA SYMPOSIUM โดยมี รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร เลขาธิการสมาคมฯ  เป็นตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาด้วย ณ...

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018

0
ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018 จากที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand –OJSAT) ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา-ไทย (Toshiba Thai Foundation – TTFD) ได้รับมอบหมายจาก...

ประกาศผลการคัดเลือกทุน NANZAN

0
ประกาศผลการคัดเลือก ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies)  เข้าศึกษาในปี 2561 จำนวน 2 ทุน  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ ...

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา

0
มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น & ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา อุบลราชธานี, สุรินทร์ 3 คืน 4 วัน วันที่ 20-23 ธันวาคม 2561 (รถบัสแอร์ 2 ชั้น) 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018

0
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018 จากที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand –OJSAT) ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา-ไทย (Toshiba Thai Foundation – TTFD) ได้รับมอบหมายจาก...

เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

0
โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาพหลโยธิน จามจุรี และปิ่นเกล้า เปิดรับสมัคร ครู PART-TIME สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย คุณสมบัติ เพศชายหรือเพศหญิง สัญชาติไทย เป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป มีใจรักในงานสอน มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน สอนที่ได้รับมอบหมาย สามารถสอนทั้งในสถานที่และเดินทางออกไปสอนนอก สถานที่ได้ (พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง) หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบและยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้...

งาน ASJA-ASCOJA INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2018

0
งาน ASJA-ASCOJA INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ได้จัดงาน  ASJA-ASCOJA INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2018  ขึ้นที่ห้อง  GRANDE THONGLOR (ชั้น 6)  โรงแรม...

ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA)

0
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา – ไทย ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA) Vol. 5   สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand –OJSAT) ร่วมกับ...
Sidebar ads